Maandag, 21 Junie 2010

LIFE AS......Erased words

Life is...strong
m'ha donat temps per reflexionar molt profundament i m'he adonat de certes cosetes qe ja t'explicare, don't worry :)
english it's a treaky language

1 opmerking: